حدود ۴۰ کیلو کارتن

ثبت شده در 1401/5/28 در بلوار امام خمینی
قیمت هر کیلو (تومان)

بین 3,000 تا 3,500

کد آگهی

913242

وضعیت

آگهی به فروش رفته است

توضیحات

۴۰ کیلو کمتر یا بیشتر کارتن