ضایعات مجتمع مسکونی

ثبت شده در 1401/6/29 در کرمان
قیمت کل بار (تومان)

بین 250,000 تا 350,000

کد آگهی

460377

وضعیت

آگهی به فروش رفته است

توضیحات

حدود دو کیسه بزرگ پت و مقداری کارتن و حلبی برای فروش داریم.