مقدار یه نیسان پت و قوطی ای پلاستیکی

ثبت شده در 1403/3/2 در قصر
قیمت

توافقی

کد آگهی

696342

توضیحات

همه ضایعات تفکیک شده است