کارتن وسایل منزل

ثبت شده در 1401/11/1 در سازمان برنامه شمالی
قیمت

توافقی

کد آگهی

711461

وضعیت

منقضی شده

توضیحات

مقداری کارتن از وسایل منزل جهت فروش
انباری منزل پر شده از کارتن