۱۰۰تاقوطی شیرخشک باپیمانه وروکش آلومینیومی

ثبت شده در 1402/11/30 در مینای جنوبی
دسته بندی

ضایعات فلزات

قیمت کل بار (تومان)

بین 400 تا 500

کد آگهی

905309

توضیحات

قوطی شیرخشک ببلاک بادرپلاستیکی وپیمانه وروکش آلومینیومی