۷۰۰کیلو ضایعات شیشه درهم

ثبت شده در 1403/3/13 در کرشته
قیمت هر کیلو (تومان)

بین 1,000 تا 1,500

کد آگهی

117765

توضیحات

پیامک پاسخگو هستم.شهریار عباس آباد هستیم.