ایران رادیاتور سالم

ثبت شده در 1402/6/1 در دکتر هوشیار
دسته بندی

ضایعات فلزات

قیمت کل بار (تومان)

بین 120 تا 125

کد آگهی

347780

توضیحات

سلام ۶۰ عدد پره ایران رادیاتور
سالم سالم
هر عدد ۱۲۵ هزارتومان