تقریبا ۲۰۰ عدد سطل و ۱۰۰ عدد گالن

ثبت شده در 1401/3/24 در خورشید
قیمت

توافقی

کد آگهی

996467

توضیحات

سطلها و گالن ها همه در دار و داخلش تمیز هستش