حدود 50 کیلو کاغذ و مجله و نوارکاست

ثبت شده در 1401/4/14 در شمس آباد
قیمت هر کیلو (تومان)

بین 5,000 تا 6,000

کد آگهی

334015

توضیحات

حدود 50 کیلو کاغذ و کتاب و مجله باطله و نوارکاست و سی دی