ضایعات پلاستیک درهم

ثبت شده در 1401/3/22 در 22 بهمن شمالی
قیمت

توافقی

کد آگهی

917407

توضیحات

5 تن ضایعات درهم. دارای صفحه و...