مقداری ضایعات در هم

ثبت شده در 1401/8/22 در شهران جنوبی
قیمت

توافقی

کد آگهی

816896

توضیحات

سلام
مقداری ضایعات تفکیکی
کارتن
کاغذ
آهن
پلاستیک
الومنیوم
مس
و...