همه جور ضایعات

ثبت شده در 1401/4/2 در مرزداران
قیمت کل بار (تومان)

بین 1 تا 11

کد آگهی

738949

وضعیت

آگهی به فروش رفته است

توضیحات

ضایعات همه چیز پلاستیک ، برقی خراب ،کاغذ ، کتاب همه چیز هست فوری عجله دارم