کتاب و کارتن و کاغذ باطله

ثبت شده در 1401/4/10 در شهر زیبا
قیمت

توافقی

کد آگهی

714257

توضیحات

حدود۱۰ کیلو کتاب تمیز و نو و حدود ۱۰ کیلو کارتن و کاغذ باطله