فروش آبگرمکن ایران شرق (فروخته شده)

پکیج و آبگرم کن دیواری
محله: سرآسیاب - مهرآباد
قیمت: 1,900,000 تومان

آبگرمکن دیواری ایران شرق ۲۰لیتری مدل کیانا ۳۰۲۰ درحد نوکم استفاده شده

1