فروش سینک اخوان دو لگن

سینک ظرفشویی
محله: سرآسیاب - مهرآباد
قیمت: 1,600,000 تومان

سینک اخوان دو لگن عمق ۱۸۰دارای سبد میوه همراه با شیر اب'ابعاد۱۲۰×۵۰

2