پی وی سی

پلاستیک
محله: جاده شهریار
قیمت: 14,000 تومان

ضایعات پی وی سی تقریبا ۱۰ تن

1