کالای ضایعاتی خود را به
بالاترین قیمت بفروشید.
با تفکیکان کالای ضایعاتی خود را به بالاترین قیمت بفروشید
و زندگی سبز را به نسل های آینده خود هديه دهید.
چرا از تفکیکان استفاده کنم؟

کاهش آلودگی صوتی

با فروش کالای ضایعاتی خود در تفکیکان به حذف تدریجی صداهای آزار دهنده خریداران ضایعات کمک کنید.

قیمت منصفانه

به کمک کارشناسان تفکیکان کالای ضایعاتی خود را به قیمت منصفانه و بالاتر بفروشید.

حفظ منابع طبیعی

برای تولید محصول جدید نیاز به صرف منابع طبیعی است. با فروش کالای ضایعاتی از مصرف بیش از اندازه منابع بکاهید.

با درخواست تخلیه پسماند در تفکیکان ، به فرزندانتان آینده ای سبز هدیه دهید و از زندگی در زمینی سبز لذت ببرید.

فروش در تفکیکان مثل آب خوردن راحته
1

ثبت درخواست فروش

2

انتخاب بهترین خریدار

3

تحویل کالا به خریدار